chính trị

định nghĩa phân chia quyền hạn: nguồn gốc và trách nhiệm

Phân chia quyền hạn là gì? Đó là mô hình quản lý dân chủ tách biệt lập pháp, hành pháp và tư pháp để họ hành động độc lập và giới hạn trong các chức năng của họ trong chính phủ.

Nó được coi là một trong những lý thuyết quan trọng nhất của hệ thống chính trị hiện đại, và được áp dụng trên toàn thế giới trong thời gian gần đây. Nó có thể được mô tả như một cách tổ chức Nhà nước, nhóm và phân chia các chức năng của nó thành ba khối quyền lực thực hiện các chức năng khác nhau, bổ sung cho nhau một cách hài hòa trong một hệ thống chính quyền tốt có mục tiêu là hoạt động vì lợi ích của người dân và tăng trưởng từ đất nước.

Đe doạ tập trung quyền lực

Mục đích cơ bản của sự phân chia này là để tránh sự tập trung quyền lực vào một cơ quan nhà nước duy nhất, điều này tất nhiên sẽ dẫn trực tiếp đến chế độ chuyên quyền. Phân chia quyền lực công có nghĩa là lường trước nguy cơ gây ra bởi một kịch bản chính trị phản dân chủ, tránh khả năng một trong những quyền lực có khả năng cài đặt một chế độ độc tài.

Thông thường, quyền lực tối đa thuộc về quyền hành pháp, được tổ chức theo thứ bậc ở các thị trưởng, thống đốc, cho đến phân biệt là tổng thống, người đại diện cao nhất của quốc gia. Tuy nhiên, tầm quan trọng này trong nhân vật tổng thống không thể được coi là sự tập trung quyền lực vì cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp luôn độc lập và trung tâm, ít nhất là chúng nên như vậy.

Ở một số quốc gia có truyền thống nghị viện lâu đời (chẳng hạn như Vương quốc Anh), quyền lực quan trọng nhất là Lập pháp.

3 trách nhiệm của một chính phủ dân chủ: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp

- Các Quyền hành Nó chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp nhà nước thông qua các quan chức như tổng thống và các thư ký, bộ trưởng của ông.

- Các Quyền lập pháp Nó chịu trách nhiệm về cuộc tranh luận và soạn thảo, xây dựng và thông qua luật, được tạo thành từ quốc hội hoặc quốc hội, họp thông qua hai phòng của mình về vấn đề này.

- Các Giấy ủy quyền phụ trách việc thực thi tư pháp ở tất cả các cấp của Nhà nước, do Tòa án cấp trên hoặc Tòa án tối cao và các Tòa án cấp dưới truyền đạt.

Giá trị của nền dân chủ

Dân chủ là một hình thức chính phủ và tổ chức của nhà nước, trong đó có các cơ chế tham gia dựa trên việc bỏ phiếu, cho phép các cư dân của cộng đồng bầu ra các đại diện chính trị của họ. Điều này thể hiện tính hợp pháp trong giới lãnh đạo là người chiến thắng trong quá trình bầu cử.

Nguồn gốc: Quan niệm ra đời từ thời cổ đại cổ điển

Sự phân chia quyền lực là một khái niệm chỉ được lấy lại và khôi phục bằng vũ lực vào cuối thế kỷ 18 khi các nhà tư tưởng và triết học tầm cỡ của Montesquieu và Rousseau bắt đầu suy ngẫm về cái giá phải trả của các chính phủ quân chủ và chuyên chế cũng như về lợi ích của một hệ thống trong đó quyền lực được chia thành ba lĩnh vực khác nhau, có thể kiểm soát và hợp tác với nhau.

Trong mọi trường hợp, chúng ta phải nói về nguồn gốc mà mối quan tâm và sự chiếm đóng bởi sự phân chia quyền lực đã có từ nhiều thế kỷ trước. Các nhà triết học nổi tiếng của thời cổ đại Hy Lạp như Cicero và Aristotle đã đưa ra đề xuất về vấn đề này.

Nhưng tất nhiên, phải để hoàn cảnh chấp thuận nhu cầu đó và kịch bản thuận lợi đã được tạo ra vài thế kỷ sau, sau Cách mạng Pháp và phong trào Khai sáng đã khai sáng nhiều trí thức trong lĩnh vực này. Không nghi ngờ gì nữa, tự do là giá trị bị kích động mạnh nhất vào thời điểm này và điều này đã tạo ra bối cảnh lý tưởng cho đề xuất phân chia quyền lực.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong các chính phủ dân chủ, đặc biệt là các chính phủ của một tòa án tổng thống nơi thẩm quyền của tổng thống được đánh dấu rõ ràng, không có sự sai lệch trong đề xuất dân chủ và cuối cùng tổng thống sẽ thăng tiến trên các quyền lực khác với sứ mệnh rõ ràng là duy trì quyền lực của mình bằng cách hạn chế sự can thiệp của người khác.

Việc phân chia quyền lực là một trong những quyền cơ bản của dân chủ và đồng thời cũng là một trong những yếu tố bị mất đi nhanh nhất khi các chính phủ độc tài được thành lập bằng vũ lực, vì chúng trở nên tập trung vào một người chính hoặc vào rất một nhóm nhỏ những người thực hiện tất cả các chức năng với nhau mà không cần được nhân dân bầu chọn.

Hình minh họa của Adobe: Bur_malin, Garikprost, Fotokon, Yuran, Draganm