Tổng quan

định nghĩa nét

Từ Cú đánh Nó là một thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong ngôn ngữ của chúng tôi và từ đó chúng tôi có thể đề cập đến các câu hỏi khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Trong khi đó, việc sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất của nó được đăng ký theo yêu cầu của viết và cho phép chỉ định dòng hoặc dòng mà chúng ta có thể tạo trên giấy, sử dụng bút chì, bút mực, bút dạ, trong số các dụng cụ viết khác và từ đó có thể tạo hình chữ cái hoặc hình.

Ngoài ra, nét chữ chỉ định một loạt các đường thẳng hoặc cong được phản chiếu trên giấy thông qua một công cụ viết và không cần nhấc nó ra khỏi giá đỡ mà nó đang được tạo ra. Cần lưu ý rằng ý nghĩa của từ này có một sự hiện diện đáng chú ý trong các ngôn ngữ phương Đông vì nó bao hàm cách thức cổ điển trong đó các ký tự được tạo ra.

Có một số ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Trung và tiếng Nhật, trong đó dòng này có một vị trí rất đặc biệt vì nó chính xác là số lượng nét cho phép thực hiện phân loại các ký tự và tương tự như vậy, nó có một tầm quan trọng vượt trội mệnh lệnh được đưa ra cho các nét và cuối cùng sẽ viết ra ký tự được đề cập.

Trong trường hợp cụ thể của chữ viết Trung Quốc, có khoảng 30 nét, trong đó chỉ có tám nét là những nét cơ bản, phần còn lại sẽ được tạo thành từ sự kết hợp của những nét này.

Điều đáng nói là một số ký tự yêu cầu một nét vẽ ngụ ý một số thay đổi về hướng, ví dụ, từ trên xuống dưới rồi sang phải.

Mặt khác, trong lĩnh vực xây dựng một đột quỵ giả sử đo lường và phân định trong một lãnh thổ nhất định của các kích thước mà một công trường sẽ quan sát.

Và trong Tây Ban Nha, Đột quỵ, là tên chỉ một đô thị nằm ở Tỉnh La Coruña và tên tương ứng với Cộng đồng tự trị Galicia. Nó có diện tích 101,30 km vuông và dân số chỉ hơn ba nghìn bốn trăm người.