môi trường

định nghĩa về khu dự trữ sinh học

Khu dự trữ sinh học là khu vực được đặc biệt bảo vệ do giá trị tự nhiên của nó. Chúng có thể là các khu vực trên biển hoặc trên cạn hoặc kết hợp cả hai và mục đích bảo vệ duy nhất của chúng là bảo tồn môi trường tự nhiên của chúng, tức là sự đa dạng của các loài (thực vật và động vật), cũng như hệ sinh thái của các khu vực này.

Ý tưởng chung về các khu dự trữ sinh học là do một lý do rất cụ thể: các khu vực nguyên sinh của hành tinh đã bị suy giảm nghiêm trọng và cần phải bảo tồn chúng, vì nó là di sản thiên nhiên của nhân loại.

Nghiên cứu khoa học về tự nhiên

Mặc dù bảo tồn môi trường tự nhiên là mục tiêu ưu tiên của khu dự trữ sinh học, thứ hai, việc bảo tồn nó cho phép cộng đồng khoa học có khả năng biết được môi trường từ các thông số khoa học. Có thể nói những khu vực kiểu này giống như một phòng thí nghiệm, nơi phân tích các hệ sinh thái khác nhau của một khu bảo tồn. Kích thước khoa học của những lãnh thổ này là rất đáng chú ý. Trên thực tế, rất phổ biến là có các khía cạnh liên quan đến nghiên cứu: đăng ký và giám sát các loài, các ấn phẩm và các nghiên cứu tài liệu hoặc kỹ thuật cung cấp thông tin (ví dụ, về khí hậu hoặc tài nguyên nước).

Các góc nhìn khác về khu dự trữ sinh học

Việc công nhận khu dự trữ sinh học được quy định trong khuôn khổ pháp lý (thường là nghị định), trong đó thiết lập tất cả các đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng đến khu vực nói trên (phần mở rộng, loại hình bảo vệ hợp pháp, cách quản lý của khu bảo tồn, v.v.).

Mỗi quốc gia thiết lập các tiêu chí riêng để tuyên bố một khu vực là khu dự trữ sinh học. Dựa trên sự công nhận này, một loạt các chiến lược đa dạng được đưa ra: giáo dục và đào tạo, các dự án phát triển bền vững, kế hoạch phục hồi các loài bị đe dọa hoặc các dự án giải trí và du lịch. Theo nghĩa này, các khu bảo tồn thiên nhiên có một kế hoạch chiến lược toàn diện và toàn cầu, theo cách mà các hành động khác nhau được đưa vào hoạt động có tác động qua lại lẫn nhau.

Các quy định và tầm quan trọng của việc bảo quản

Một khía cạnh rất quan trọng của các khu bảo tồn này là các quy định liên quan đến chúng, đó là, những gì được phép và những gì bị cấm. Theo nguyên tắc chung, ở những nơi này có những quy định cấm và hạn chế nghiêm ngặt, rất cần thiết để duy trì sự cân bằng của môi trường. Theo nghĩa này, cần phải lưu ý rằng nếu một loài được đưa vào công viên tự nhiên một cách bất hợp pháp, tình huống này có thể rất nguy hại cho các loài bản địa.