kinh tế

định nghĩa về logistics quốc tế

Việc bán và tiếp thị sản phẩm đòi hỏi chất lượng tốt, dịch vụ tốt và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, những yếu tố này là chưa đủ, vì điều cần thiết là trước khi bán sản phẩm phải có một tổ chức, nghĩa là hậu cần.

Quản lý hậu cần tập trung vào việc đạt được hiệu quả tối đa trong chuỗi cung ứng của một sản phẩm và, nếu điều này có dự báo xuất khẩu, chúng ta sẽ nói đến hậu cần quốc tế.

Vận tải và thủ tục hải quan

Chuỗi hậu cần có một trụ cột cơ bản: vận chuyển hàng hóa. Sản phẩm được xuất khẩu phải phù hợp với hệ thống giao thông phù hợp. Đồng thời, cần phân tích hình thức xếp hàng phù hợp (với một đầu bò bốc xếp phù hợp với các công-te-nơ khác nhau).

Thủ tục hải quan cũng mang tính quyết định không kém khi thực hiện một hoạt động logistics quốc tế. Chuyên gia giải quyết hoạt động này là đại lý hải quan, người phải biết các quy định hành chính và luật pháp ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Thương mại quốc tế

Logistics quốc tế là một lĩnh vực của thương mại quốc tế. Quy trình hậu cần trong xuất khẩu liên quan đến cái gọi là INCOTERMS, các điều khoản thương mại quốc tế được phản ánh trong các hợp đồng mua bán sản phẩm để xác định trách nhiệm trong trường hợp phát sinh vấn đề về vận tải hoặc chứng từ hải quan. INCOTERMS ảnh hưởng đến nhà xuất khẩu và nhập khẩu một sản phẩm trong một loạt các khía cạnh: giao hàng, phương tiện vận tải, thanh toán giao dịch hoặc rủi ro có thể xảy ra và thiệt hại cho hàng hóa.

Quy tắc rõ ràng để có kết quả kinh doanh hiệu quả

Các công ty định hướng xuất khẩu có các chính sách hậu cần quốc tế dựa trên một số khía cạnh: nhu cầu của khách hàng, sản phẩm được sản xuất và loại thị trường mà công ty hướng tới.

Thông thường, các công ty sản xuất một sản phẩm không phải là chuyên gia trong các vấn đề liên quan đến hậu cần và vận tải, vì vậy họ quyết định ký hợp đồng phụ cho các công ty khác chuyên về lĩnh vực này, còn được gọi là các nhà khai thác hậu cần (các công ty này tập trung vào quản lý hoạt động vận tải và hải quan, như cũng như trong việc cung cấp hàng hóa từ góc độ toàn cầu).

Theo nghĩa này, có một khía cạnh cơ bản trong logistics quốc tế: quản lý chính xác thời gian giao hàng, vì trong bất kỳ hoạt động thương mại nào cũng có cam kết về thời gian giao hàng (thông thường vi phạm thời hạn đi kèm với một số loại hình phạt).