Tổng quan

định nghĩa của bảng Pitago

Phép nhân là một phép toán được học trong những năm đầu của trường học. Có hai phương pháp truyền thống để học nó: bảng cửu chương và bảng Pitago.

Nó bao gồm những gì?

Hai trục được phân phối trong một bảng, một trục nằm ngang và trục còn lại theo chiều dọc. Trong mỗi người trong số họ, các số từ 1 đến 10 được phân phối và sau đó một lưới được vẽ với một hộp cho mỗi phép nhân giữa các số của hai trục.

Tiếp theo, các số trên trục hoành được nhân với các số trên trục tung và kết quả sau đó được đặt vào ô tương ứng trên lưới. Một trong hai trục hoặc cột có thể hoạt động như một cấp số nhân và cấp số nhân. Khi tất cả các số đã được nhân với nhau, bảng Pitago đã được hoàn thành.

Bảng Pitago dễ trực quan hơn so với bảng cửu chương truyền thống. Trong mọi trường hợp, cả hai hệ thống học tập đều có giá trị và bổ sung cho nhau. Nhiều giáo viên dạy bảng truyền thống và sau đó giải thích cơ học của bảng Pitago để củng cố học tập.

Những đóng góp khác của Pythagoras cho toán học và triết học

Một trong những nguyên lý được biết đến nhiều nhất trong hình học là định lý Pitago nổi tiếng. Theo nó, trong mọi tam giác vuông đều có mối quan hệ giữa cạnh huyền (cạnh dài nhất) và chân (cạnh nhỏ hơn của tam giác). Trong ngôn ngữ toán học, định lý nói như sau: bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của các chân.

Pythagoras là một nhà toán học và triết học người Hy Lạp vào thế kỷ V trước Công nguyên. C. Sự đóng góp của ông không chỉ giới hạn trong bảng cửu chương hay định lý Pitago. Trên thực tế, nhà toán học này tuyên bố rằng vũ trụ nói chung có thể được giải thích bằng ngôn ngữ toán học. Ý tưởng này được chấp nhận bởi bất kỳ nhà khoa học hiện tại. Mặt khác, nhà toán học người Hy Lạp này đã đưa ra kết luận sau: các phép đo thời gian của ông dựa trên quan sát thực nghiệm có thể diễn đạt được một cách trừu tượng.

Mặc dù Pythagoras không để lại lời khai bằng văn bản, nhưng người ta coi ông là người đầu tiên tự gọi mình là một triết gia, nghĩa đen là "một người yêu thích sự thông thái"

Theo triết gia này, toàn bộ vũ trụ tạo thành một vũ trụ có trật tự và trật tự của nó có thể được mô tả bằng các nguyên tắc toán học. Trật tự vũ trụ có một chiều kích toán học mà lần lượt được phóng chiếu lên linh hồn con người.

Ngoài những suy tư triết học và tầm nhìn toán học của ông, những người theo ông đã tạo ra một luồng tư tưởng, trường phái Pitago. Một số thành viên của dòng điện này, ví dụ như Philolaus ở Tarentum, đã có ảnh hưởng đáng chú ý đến tư tưởng của Plato.

Ảnh: Fotolia - rudrtv